- anvendelsen af Collaborativ Projektledelse


Collaborativ Projektledelse sigter på at sammenstykke komplementære færdigheder og udvikle synergi i et samarbejde, der forudsætter andres bidrag til den fælles løsning.

Dette er virksomt for samarbejdende enheder på alle niveauer, for virksomheder, for projekt-teams, for den enkelte. Ønsket om at finde tids- og markedssvarende løsninger øger behovet for ud- og afvikling af relationer: Projekt-teams samles, skaber værdi og opløses indenfor ganske korte tidsrum.

Lederskab og fastholdelse af målet skaber klarhed og fælles bevægelse i organisationen. Den måde, en organisations ledere optræder på, har stor betydning for det klima, hvori organisationen og dens medarbejdere kan udfolde sig.

Collaborativ Projektledelse drejer sig om relationer, samarbejde og alliancer fremfor tidsplaner, opgavelister og kontrol. Projektledelsen må forstå hvordan der skabes balance mellem det gamle og det nye. Fx vil en god projekt-initiering - organisering/bemanding, enighed om tidsplaner og succeskriterier, definition af krav til informationsflow - være ligeså vigtig for nutidens projekter som for tidligere.

Det fulde potentiale i en organisations medarbejdere realiseres gennem personlig udvikling og involvering - hvilket bedst sker på et fælles værdigrundlag og i en kultur med tillid og "empowerment", hvori alle udviser engagement og skaber synergi.

Forskellen mellem at sige, at man er et samarbejdende team og virkelig at være et samarbejdende team kræver udvikling af samarbejdsfærdigheder - det sker ikke af sig selv.