- Udsynet vokser med netværket


Vores omdrejningspunkt er videnudveksling og udvikling af viden. Grundlæggende handler videndeling om at skabe øget reel værdi, så derfor fokuserer vi på at opbygge et stærkt netværk, hvor fragmenter af viden omsættes til konkret og målrettet værdiskabelse i de involverede organisationer.

Vi kan introducere dig for en gruppe, hvor du møder personer med tilsvarende erfaringsmæssig baggrund. Gruppen har et fælles udgangspunkt, dvs. alle arbejder i virksomheder med problemstillinger, der ligner dine og befinder sig i en parallel organisatorisk opbygning og kompleksitet. Derved får du del i et netværk, der kan styrke din postion på langt sigt.

I netværket mødes man for at udvikle viden, ideer og frem for alt skabe konkrete løsninger på aktuelle problemstillinger, som den enkelte er stillet overfor i sin egen virksomhed. Inspiration, cases, best practice etc. er vigtige ingredienser, men frem for alt er der fokus på, at netværksdeltagerne bruger hinanden til at skabe konkrete løsninger, der kan anvendes i egen organisation.

En konsekvens heraf er, at deltagerne er aktivt involverede og villige til at dele viden med andre. Til gengæld skabes der grobund for forretningsmæssig fornyelse, personlig og faglig udvikling samt et værdifuldt personligt netværk.

Mange ledere begrænser og kontrollerer. De bedste leder og motiverer

En sparringsgruppe mødes regelmæssigt 4 til 6 gange årligt - det plejer at være tilstrækkeligt til kunne holde fast i og penetrere vigtige problemstillinger.

I en venskabelig omgangform, med åbenhed indad og diskression udad, gives støtte og kritik. Ved at afdække stærke og svage sider og identificere muligheder og trusler (SWOT), når man frem til at give hinanden forslag til forbedringer og ideer til nye veje at gå, fx. ved anvendelse af the Balanced Scorecard.

Et andet tema kan være håndteringen af "Forventninger" - et ofte overset issue

Vi medvirker i hele forløbet ved at katalysere processen og holde fokus på de essentielle områder. Desuden sikrer vi den individuelle kontakt og giver personlig råd og vejledning.